Điện thoại‎ > ‎Ứng dụng Android‎ > ‎Tasker‎ > ‎

Điều chỉnh CPU

Chi tiết tại http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1018245
    a. Hướng dẫn cài đặt
Tải 'Tasker CPU Profiles STEP-THROUGH.zip' and Unzip Profiles vào sdcard/Tasker/profiles - Sau đó các bạn import bằng cách ấn giữ vào tab Profiles --> chọn Import. Gồm 11 profile sau:

CPU_BatteryHot
CPU_BattertLow
CPU_ChargingAny
CPU_DeviceBoot
CPU_DisplayOff
CPU_DisplayOn
CPU_DuringCall
CPU_EndCall
CPU_InteractiveManual
CPU_MaxManual
CPU-SayState

Sau khi các bạn import profile vào thì ban đầu vẫn chưa thể chạy được , nó sẽ hiện dấu chấm than báo hiệu là còn sai sót trong chuỗi Task mà tác giả đã chọn .

Bắt đầu set up , ta chọn qua Tab Task , tại đây ta sẽ thấy 11 task ứng với tên của 11 cái profile trên :
Lần lượt ta chọn vào các task đó
VD: Task CPUDispOn
Khi vào được giao diện của Task CPUDispOn nó sẽ có các bước sau :
1.Stop
...
8.Notify Cancel

Ta tập trung vào cái có actions entitled 'Type' ( ở đây là action thứ 6) , lúc này ta nhấn đè vào cái bước có tên là Type chọn Insert Action --> chọn Misc --> Set ở mục Governor là "Perfomance" , Min Frequency là 100000( ứng với 100MHZ) , Max Frequency là 1000000(ứng với 1GHZ) --> ok --> lúc này ta lại nhấn đề lên cái có action entitled là "Type" --> chọn Cut --> ok hoàn thành

Giải thích : nôm na là ta thay thế cái "type" bằng cái action CPU , vì tác giả muốn ta tự quyết định min và max frequency theo ý ta .
.............

Bây h tới các task khác ta cũng làm tương tự lần lượt theo các qui chuẩn sau :
Tap CPU-DisplayOn
Nhấn đè CPUDispOn - Replace action #6 | Performance | 128,000 | 998,400

Tap CPU-DisplayOff
Tap on CPUDispOff - Replace action #7 | Ondemand | 128,000 | 245,000

Tap CPU-BatteryLow
Tap on CPUBatLow - Replace action #2 | Ondemand | 128,000 | 998,400

Tap CPU-ChargingAny
Tap on CPUCharg - Replace action #2 | Performance | 128,000 | 998,400
Replace action #3 | Performance | 128,000 | 1,075,200

Tap CPU-BatteryHot
Tap on CPUBatHot - Replace action #1 | Ondemand | 128,000 | 422,400

Tap CPU-InteractiveManual
Tap on CPUManual - Replace action #1 | Ondemand | 998,400 | 128,000

Tap CPU-MaxManual
Tap on CPUMaxMan - Replace #1 | Performance | 128,000 | 1,075,200
----------------

Sau đó ta lại tiếp tục :
Xóa "MTVar" theo các thứ tự sau: ( đây là option hiện trạng thái bằng MINIMALISTIC TEXT )

CPUDispOn - Action #9
CPUDispOff - Action #14
CPUCharge - Action #10
CPUBatLow - Action #8
CPUEndCall - Action #2
CPUBatHot - Action #6
CPUManual - Action #5
CPUMaxMan - Action#5


Comments