(SKT) SHV-E210S ROMs và Kernels

posted Nov 26, 2013, 12:10 AM by admin@ revitviet.vn   [ updated Dec 5, 2013, 4:51 AM ]
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm với việc up ROM. Do đó bạn cần phải chuẩn bị kiến thức và hiểu biết trước khi up ROM. Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi có sự cố xảy ra với điện thoại của bạn.

ROM GỐC (STOCK ROM):


Sammobile - Kiểm tra phiên bản mới nhất (cần phải đăng kí)
Samsung-Updates - Kiểm tra phiên bản mới nhất
Matcl.com - Tải file dạng torrents
Develoid - Firmware - Develoid.com
Blue Premium - Firmwares gốc/cũ hơn

ROM ĐÃ ROOT SẴN:

Jelly Bean 4.3
:
  • Hướng dẫn ROOT: Mặc định ROM chưa root. Để root, tạo một file (có thể là file rỗng) trong thư mục /sdcard/Download/ tên là rootme và khởi động lại điện thoại. Khi đã tồn tại file đó, điện thoại bạn khởi động đã root, nếu bạn xóa hoặc đổi tên file đó thì root không còn nữa. SuperSU không được cài đặt sẵn; do đó bạn phải cài đặt nó từ Play Store.
Mã ROM E210SKSUGMK5 (2013-11-18)

ROM này chỉ wipes cache, nếu bạn thấy có điều gì đó khác lạ hoặc bất thường, cố gắng đưa về trạng thái xuất xưởng (factory reset) từ mục cài đặt hoặc recovery mode (Giải nén để lấy file .tar.md5 file và flash với Odin)

  • Bản đầy đủ các ứng dụng của nhà nhà mạng

E210SKSUGMK5_FULLSTOCK_RR20131123.zip

  • Bản đã gỡ bỏ những ứng dụng không cần thiết của nhà mạng

E210SKSUGMK5_LITE_RR20131123.zip (not available now)


Comments