Galaxy S M110S

posted Apr 12, 2012, 9:20 PM by admin@ revitviet.vn   [ updated Aug 4, 2012, 8:03 PM ]
Galaxy S M110S phiên bản dành cho thị trường Hàn Quốc là điện thoại Android đầu tiên tôi sử dụng.
Các phiên bản ROM và kernel để ROOT
Password for rar file: revitviet.vn

- Samsung Stock ROM:
Mới nhất WF07:
http://www.4shared.com/file/2kn5H-Ir/M110S-Gingerbread-HOME-IMAGE-R.html
Kernel để ROOT:
http://www.4shared.com/file/3tXxDjDa/Tegrak-Kernel-Build-39-for-M11.html

Lịch sử các phiên bản stock ROM của M110S
(2010) Eclair DG14 > DG23 > DH09 > DH19 > DI03 > DI29 > SK05 > Froyo SK22 > Froyo SL28 > Froyo TA13 > Froyo TA28 > TB23 > TC22 > Gingerbread VE03 > VF24 > VG14 > Gingerbread VG26 > Gingerbread VJ04 > Gingerbread VK22 > Gingerbread WA03 > Gingerbread WC13 > Gingerbread WF07


- Cook ROM:
Mới nhất:
Nakyup_M110S_GB_WC13_G4.4_Turbo-rel
Reference link: http://people.sarang.net/gsrom
Download link:
https://www.box.net/shared/f88ac6aed83eedd5e697
https://www.box.net/shared/92e0b3855531d7861ee3

Cũ hơn:

Comments