Điện thoại‎ > ‎

Hệ điều hành Android

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY............................................................................

 • (LG U+) SHV-E210L ROMs và Kernels Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm với việc up ROM. Do đó bạn cần phải chuẩn bị kiến thức và hiểu biết trước khi ...
  Posted Nov 26, 2013, 7:02 PM by admin@ revitviet.vn
 • (KT) SHV-E210K ROMs và Kernels Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm với việc up ROM. Do đó bạn cần phải chuẩn bị kiến thức và hiểu biết trước khi ...
  Posted Dec 5, 2013, 4:49 AM by admin@ revitviet.vn
 • (SKT) SHV-E210S ROMs và Kernels Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm với việc up ROM. Do đó bạn cần phải chuẩn bị kiến thức và hiểu biết trước khi ...
  Posted Dec 5, 2013, 4:51 AM by admin@ revitviet.vn
 • Galaxy S M110S Galaxy S M110S phiên bản dành cho thị trường Hàn Quốc là điện thoại Android đầu tiên tôi sử dụng.Các phiên bản ROM và kernel để ROOTPassword for ...
  Posted Aug 4, 2012, 8:03 PM by admin@ revitviet.vn
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »


(LG U+) SHV-E210L ROMs và Kernels

posted Nov 26, 2013, 1:15 AM by admin@ revitviet.vn   [ updated Nov 26, 2013, 7:02 PM ]

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm với việc up ROM. Do đó bạn cần phải chuẩn bị kiến thức và hiểu biết trước khi up ROM. Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi có sự cố xảy ra với điện thoại của bạn.

ROM GỐC (STOCK ROM):


Sammobile - Kiểm tra phiên bản mới nhất (cần phải đăng kí)
Samsung-Updates - Kiểm tra phiên bản mới nhất
Matcl.com - Tải file dạng torrents
Develoid - Firmware - Develoid.com
Blue Premium - Firmwares gốc/cũ hơn

ROM ĐÃ ROOT SẴN:

Jelly Bean 4.3
:
 • Hướng dẫn ROOT: Mặc định ROM chưa root. Để root, tạo một file (có thể là file rỗng) trong thư mục /sdcard/Download/ tên là rootme và khởi động lại điện thoại. Khi đã tồn tại file đó, điện thoại bạn khởi động đã root, nếu bạn xóa hoặc đổi tên file đó thì root không còn nữa. SuperSU không được cài đặt sẵn; do đó bạn phải cài đặt nó từ Play Store.
Mã ROM E210LKLUGMK5 ( 2013-11-18 )

ROM này chỉ wipes cache, nếu bạn thấy có điều gì đó khác lạ hoặc bất thường, cố gắng đưa về trạng thái xuất xưởng (factory reset) từ mục cài đặt hoặc recovery mode (Giải nén để lấy file .tar.md5 file và flash với Odin)

 • Bản đầy đủ các ứng dụng của nhà nhà mạng

E210LKLUGMK5_FULLSTOCK_RR20131123.zip

 • Bản đã gỡ bỏ những ứng dụng không cần thiết của nhà mạng

E210LKLUGMK5_LITE_RR20131123.zip


(KT) SHV-E210K ROMs và Kernels

posted Nov 26, 2013, 1:07 AM by admin@ revitviet.vn   [ updated Dec 5, 2013, 4:49 AM ]

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm với việc up ROM. Do đó bạn cần phải chuẩn bị kiến thức và hiểu biết trước khi up ROM. Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi có sự cố xảy ra với điện thoại của bạn.

ROM GỐC (STOCK ROM):


Sammobile - Kiểm tra phiên bản mới nhất (cần phải đăng kí)
Samsung-Updates - Kiểm tra phiên bản mới nhất
Matcl.com - Tải file dạng torrents
Develoid - Firmware - Develoid.com
Blue Premium - Firmwares gốc/cũ hơn

ROM ĐÃ ROOT SẴN:

Jelly Bean 4.3
:
 • Hướng dẫn ROOT: Mặc định ROM chưa root. Để root, tạo một file (có thể là file rỗng) trong thư mục /sdcard/Download/ tên là rootme và khởi động lại điện thoại. Khi đã tồn tại file đó, điện thoại bạn khởi động đã root, nếu bạn xóa hoặc đổi tên file đó thì root không còn nữa. SuperSU không được cài đặt sẵn; do đó bạn phải cài đặt nó từ Play Store.
Mã ROM E210KKKUGMK5 (2013-11-18)

ROM này chỉ wipes cache, nếu bạn thấy có điều gì đó khác lạ hoặc bất thường, cố gắng đưa về trạng thái xuất xưởng (factory reset) từ mục cài đặt hoặc recovery mode (Giải nén để lấy file .tar.md5 file và flash với Odin)

 • Bản đầy đủ các ứng dụng của nhà nhà mạng

E210KKKUGMK5_FULLSTOCK_RR20131122.zip

 • Bản đã gỡ bỏ những ứng dụng không cần thiết của nhà mạng

E210KKKUGMK5_LITE_RR20131122.zip


(SKT) SHV-E210S ROMs và Kernels

posted Nov 26, 2013, 12:10 AM by admin@ revitviet.vn   [ updated Dec 5, 2013, 4:51 AM ]

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm với việc up ROM. Do đó bạn cần phải chuẩn bị kiến thức và hiểu biết trước khi up ROM. Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi có sự cố xảy ra với điện thoại của bạn.

ROM GỐC (STOCK ROM):


Sammobile - Kiểm tra phiên bản mới nhất (cần phải đăng kí)
Samsung-Updates - Kiểm tra phiên bản mới nhất
Matcl.com - Tải file dạng torrents
Develoid - Firmware - Develoid.com
Blue Premium - Firmwares gốc/cũ hơn

ROM ĐÃ ROOT SẴN:

Jelly Bean 4.3
:
 • Hướng dẫn ROOT: Mặc định ROM chưa root. Để root, tạo một file (có thể là file rỗng) trong thư mục /sdcard/Download/ tên là rootme và khởi động lại điện thoại. Khi đã tồn tại file đó, điện thoại bạn khởi động đã root, nếu bạn xóa hoặc đổi tên file đó thì root không còn nữa. SuperSU không được cài đặt sẵn; do đó bạn phải cài đặt nó từ Play Store.
Mã ROM E210SKSUGMK5 (2013-11-18)

ROM này chỉ wipes cache, nếu bạn thấy có điều gì đó khác lạ hoặc bất thường, cố gắng đưa về trạng thái xuất xưởng (factory reset) từ mục cài đặt hoặc recovery mode (Giải nén để lấy file .tar.md5 file và flash với Odin)

 • Bản đầy đủ các ứng dụng của nhà nhà mạng

E210SKSUGMK5_FULLSTOCK_RR20131123.zip

 • Bản đã gỡ bỏ những ứng dụng không cần thiết của nhà mạng

E210SKSUGMK5_LITE_RR20131123.zip (not available now)


Galaxy S M110S

posted Apr 12, 2012, 9:20 PM by admin@ revitviet.vn   [ updated Aug 4, 2012, 8:03 PM ]

Galaxy S M110S phiên bản dành cho thị trường Hàn Quốc là điện thoại Android đầu tiên tôi sử dụng.
Các phiên bản ROM và kernel để ROOT
Password for rar file: revitviet.vn

- Samsung Stock ROM:
Mới nhất WF07:
http://www.4shared.com/file/2kn5H-Ir/M110S-Gingerbread-HOME-IMAGE-R.html
Kernel để ROOT:
http://www.4shared.com/file/3tXxDjDa/Tegrak-Kernel-Build-39-for-M11.html

Lịch sử các phiên bản stock ROM của M110S
(2010) Eclair DG14 > DG23 > DH09 > DH19 > DI03 > DI29 > SK05 > Froyo SK22 > Froyo SL28 > Froyo TA13 > Froyo TA28 > TB23 > TC22 > Gingerbread VE03 > VF24 > VG14 > Gingerbread VG26 > Gingerbread VJ04 > Gingerbread VK22 > Gingerbread WA03 > Gingerbread WC13 > Gingerbread WF07


- Cook ROM:
Mới nhất:
Nakyup_M110S_GB_WC13_G4.4_Turbo-rel
Reference link: http://people.sarang.net/gsrom
Download link:
https://www.box.net/shared/f88ac6aed83eedd5e697
https://www.box.net/shared/92e0b3855531d7861ee3

Cũ hơn:

1-4 of 4