[LISP] Chuyển block về lớp 0

posted Dec 13, 2013, 8:47 PM by admin@ revitviet.vn   [ updated Dec 13, 2013, 8:49 PM ]
Công dụng: Thay đổi tất cả các đơn vị khối lớp "0" với màu sắc, kiểu đường thẳng và lineweight ByBlock.

Link tải bên dưới
ċ
Changes all block entities to layer 0 with color, linetype & lineweight ByBlock.LSP
(1k)
admin@ revitviet.vn,
Dec 13, 2013, 8:47 PM
Comments